STS Domo

Què és STS Domo?

STSDomo és un servei d'ajuda a domicili destinat a aquelles persones i famílies que necessiten un servei d'assistència personal o de la llar i que volen continuar vivint a casa seva.

Les persones grans, encara que tinguin algun tipus de dependència, han de romandre en la mesura que sigui possible en el seu propi domicili, conservant el seu entorn social i familiar. El nostre compromís és desplaçar al domicili de l'usuari el professional més adient per a ajudar, estimular i educar en aquelles activitats bàsiques necessàries per a mantenir el nivell d´autonomia. El nostre objectiu és evitar, minimitzar o retardar l'aparició de complicacions que puguin minvar el benestar de la persona a través d'una atenció integral i personalitzada.

El servei ofereix, sobretot, seguretat a la persona i suport a la família. El servei va dirigit tant persones que viuen soles, gent gran, persones amb malalties o persones que estan en període de convalescència domiciliària.

En aquest sentit, l'avaluació acurada de les necessitats personals i la coordinació amb els diferents recursos socials i sanitaris que intervenen en el cas, són eines claus per a la millora de la l'atenció i la qualitat de vida de les persones.