Preguntes Freqüents

Preguntes freqüents

A qui va adreçat?

A persones o famílies que per motius físics, psíquics o socials es troben en dificultats temporals o permanents per poder realitzar les activitats de la vida diària.

Com puc fer per demanar els vostres serveis?

Podeu posar-vos en contacte amb el Centre de serveis de STSDomo, trucant al 902 410 230; expliqueu-nos el vostre problema i, en cas que el puguem ajudar, nosaltres ens desplaçarem al vostre domicili per realitzar la valoració de la situació.

Sempre em vindrà la mateixa persona?

A cada usuari se li assignarà el professional de referència que per les característiques de l'atenció que requereixi i les pròpies personals es consideri més compatible amb el servei. Aquest només serà substituït en de
necessitats d´organització (malaltia, vacances, etc) o a demanda de la família.

En cas d'algun canvi urgent , què he de fer?

Posar-se en contacte amb la central de contacte i explicar la situació en la que es troba per poder realitzar les modificacions convenients.

També realitzeu serveis a l'exterior del domicili, com fer la compra?

Sí, les gestions que realitzem inclouen tasques assistencials tals com: anar a comprar, anar al metge o qualsevol activitat que sigui pròpiament d'acompanyament.

Puc rebre assessorament sobre els ajuts econòmic públics m'ajudin a pagar el vostre servei?

Sí, nosaltres us podem informar de qualsevol procediment d'accés als serveis de programes d'Atenció a la Gent Gran, com per exemple, dels tràmits del Suport Econòmic a les Persones amb Dependències: en què consisteix, documentació que cal aportar, on presentar la sol·licitud,...

Quina garantia de qualitat tinc amb el vostre servei?

A banda de l'experiència que ens avala en la gestió de Serveis Socio-sanitaris, STSGrup, estarà inscrit al Registre de Serveis del Departament Benestar i Família i compta amb la supervisió dels professionals d'aquest àmbit.

Em pot venir un metge a casa?

Sí, dins la nostra cartera d'activitats oferim serveis especialitzats com: consulta mèdica, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicoestimulació,...; realitzats per professionals de la disciplina que es traslladen a domicili.

Quin és l'horari del servei?

Cada usuari rebrà el servei a l'hora que es valori més convenient per les seves necessitats, previ acord entre la família i la coordinació del servei.

Què són els serveis urgència?

Aquells serveis en els quals no es pugui fer la valoració anticipada a l'inici del servei, és a dir, quan s'hagi d'iniciar el mateix dia del primer contacte. En tot cas, serà la coordinadora de STSDomo qui valorarà la urgència del servei i la possibilitat d´iniciar-lo.

Com funciona el sistema de pagament?

El pagament es realitza a mes vençut, via transferència bancària i tenint en compte les hores efectuades.